Dedicated to Pierre Krijbolder (1920-2004), author of ‘Jezus de Nazoreeer’

Overview of editions

Here is a nice overview of the published works: Openlibrary

Pierre Krijbolder

14 maart 1920 – 1 juni 2004. Pierre Krijbolder is 84 jaar geworden.

boeken van deze auteur

For Dutch readers: Op de volgende website is de uitgave van 1976 van “Jezus de Nazoreeër” te lezen.
Voorzover bekend is dit clandestien!! Toch wordt die link hier opgenomen, vanwege het belang van het grensverleggende geniale werk van Krijbolder.

DOWNLOADJEZUS DE NAZOREEËR‘ (1976)

Zie verder ook de weergave van ‘Vita’ van de geschiedschrijver Flavius Josefus, die een prominente rol speelt binnen de historische analyse door Krijbolder:

MIJN LEVEN‘ OF FLAVIUS JOSEFUS (download)

LEZERS VAN DE DOWNLOADS DIENEN ZICH VAN HET VOLGENDE BEWUST TE ZIJN:


Na 1976 is meer bekend geworden over het koolstof dateringsonderzoek van de Turijnse lijkwade.
Hierover is daarom de uitgave in 1983 verschenen, ter actualisering.
E.e.a. maakte echter duidelijk dat ook de oorspronkelijke uitgave herzien diende te worden. Dit resulteerde in de 2de herziene uitgave van 1989.
Tot slot is er na het verschijnen van de uitgave in 1989 een boekspereking gevolgd van Marcel Hulspas in het blad SKEPTER-M.Hulspas Boekbespreking. Jezus de Nazoreeer: Het ‘Christendom zonder Christus’ van Pierre Krijbolder. 3(3), 37-39.

Om een drietal redenen leefde bij de auteur, Pierre Krijbolder, de wens voor een nieuwe Nederlandse uitgave:
1. In de uitgave van 1989 bleek een storend aantal interpunctie en type-foutjes te zitten, die dienden te worden gecorrigeerd;
2. Het commentaar van Hulspas ten aanzien van de nieuwe passage over de lijkwade van Turijn, diende van repliek te worden voorzien.
3. Inmiddels was de oplage al weer geruime tijd uitverkocht.
Voor verdere informatie ten aanzien van de destijds voorgenomen nieuwe derde druk, zij verwezen naar de posting daarover.

Advertisements

2 Comments »

  1. Is this book available in English ?

    Jesus thae Nazorean

    Comment by Offgrid-Living — April 17, 2009 @ 2:57 am

    • Sure but overpriced in second hand. I’ll send you a mail for details.

      Comment by nazoreeer — April 17, 2009 @ 4:00 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: